Sau khi root android xong nó yêu cầu nhập mật mã mới khởi động đc vậy đó là mã gì ?

Sau khi root android xong nó yêu cầu nhập mật mã mới khởi động đc vậy đó là mã gì ?

Đã hỏi vào Tháng Tư 29, 2017 Tổng hợp.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.