Làm thế nào để xem mã nguồn trong trình duyệt của Android?

Có cách nào để xem mã nguồn HTML trong trình duyệt web của Android không?

Đã hỏi vào Tháng Tám 13, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể dùng phương pháp cảnh báo của Javascript để quay trở lại mã nguồn, gõ trên thanh địa chỉ dòng sau:

javascript: alert(document.getElementsByTagName('html')[0].innerHTML);

Đã trả lời vào Tháng Tám 13, 2016
Bình luận

trong Firefox hoặc Chrome, bạn có thể xem mã nguồn bằng cách viết trước URL trên thanh địa chỉ chữ”view-source:“, VD “view-source:http://google.com“.

Đã trả lời vào Tháng Tám 13, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.