Làm thế nào để theo dõi và quản lí các ứng dụng mặc định cho các tập tin?

Hầu hết các hệ điều hành đều có phần tóm tắt về ứng dụng được sử dụng để mở tập tin nhất định, nhưng Android hình như không có.

Vậy làm thế nào mình có thể theo dõi và quản lý các ứng dụng mặc định bây giờ?

Đã hỏi vào Tháng Bảy 13, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Như bạn có thể đã biết, mỗi ứng dụng trong hiện tại sẽ là ứng dụng mặc định cho 1 file nào đó. Ví dụ như để xem file PDF, bạn có thể thiết lập lại mặc định này trong  phần cài đặt ứng dụng ((Settings -> Applications -> Manage applications -> Your app -> Clear defaults). Sau đó, lần tiếp theo bạn thực hiện hành động ( vd mở 1 file PDF), 1 popup sẽ xuất hiện, cho phép bạn chọn mặc định mới.

Theo mình thì với Android, bạn chỉ có thể làm thế thôi

À nhưng có những ứng dụng của bên thứ 3 sẽ cung cấp cho bạn tổng quan về các ứng dụng mặc định hiện tại, vd Default App Manager.

Đã trả lời vào Tháng Bảy 13, 2016
Bình luận

Bạn có thể dùng Default App Manager nhé:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appiator.defaultappmanager

Ứng dụng này cho phép bạn thiết lập các ứng dụng mặc định cho hình ảnh, âm nhạc, trang web, video, …

Đã trả lời vào Tháng Bảy 13, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.