Làm thế nào để quét mã QR cho WhatsApp Web?

WhatsApp vừa công bố WhatsApp cho trình duyệt máy tính để bàn (https://web.whatsapp.com).

Một trong những bước làm là dùng WhatsApp để quét 1 mã QR. Nhưng mình chẳng thể nào tìm thấy tùy chọn để quét mã QR.

Phần hướng dẫn thì nói là: mở WhatsApp -> Menu -> WhatsApp Web.

Vấn đề là menu của mình không có lựa chọn cho WhatsApp Web.

À mà điện thoại của mình là Nexus 5 trên Lollipop 5.0.1.

Có bạn nào biết cách làm không? Mình cảm ơn

Đã hỏi vào Tháng Bảy 30, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Khởi động lại điện thoại bạn xem, tớ đã làm vậy và tính năng đó đã hiện trên menu

Đã trả lời vào Tháng Bảy 31, 2016
Bình luận

Cập nhật WhatsApp lên phiên bản mới nhất (2.11.498) và bạn sẽ thấy tùy chọn trong menu: WhatsApp -> Menu -> WhatsApp Web.

Tớ đã cập nhật và có thể sử dụng WhatsApp web với các tùy chọn menu tương tự.

Đã trả lời vào Tháng Bảy 31, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.