Làm thế nào để kích hoạt tính năng Direct Boot ( khởi động trực tiếp) trên Nexus 6 chạy Android N Preview 1?

Đã trả lời

Đáng nhẽ phải có tùy chọn “Convert to file encryption” ( chuyển đổi sang file mã hóa) trên thiết lập Developer, nhưng nó hề không có trên Nexus 6 đang chạy N preview 1 của tớ.

Có 1 hướng dẫn khác là khởi động lại vào bootloader và gõ lệnh fastboot --wipe-and-use-fbe, nhưng bị lỗi “fastboot: unknown option — wipe-and-use-fbe“. Tớ đang dùng SDK Tools phiên bản 25.1.1 rc1, và Platform-tools phiên bản 24 rc1 từ kênh preview của Android SDK, với tiện tích fastboot mới nhất (version 102d0d1e73de-android).

Tớ đã xóa hết dữ liệu và cài đặt,, và flash image NPC56P thủ công. Điện thoại đã mã hóa và màn hình khóa thiết lập thành “PIN”, khởi động an toàn (yêu cầu PIN trước khi khởi động) đã kích hoạt.

Hay do tính năng này không có trên Preview 1 và/hoặc Nexus 6? Làm thế nào để tớ kích hoạt nó?

 

Droid-lơ-mơ Đã hỏi vào Tháng Chín 11, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Hiện tại bản Preview 1 chỉ có sẵn trên Nexus 5X và Nexus 6P thôi. Trong Preview 2, có thêm hỗ trợ cho Pixel C. Không có thiết bị nào khác được hỗ trợ tại thời điểm này đâu

Droid-biết-chút Đã trả lời vào Tháng Chín 11, 2016
Bình luận

Chắc chắn là do bạn đang dùng bản fastboot cũ đấy. Thử dùng bản mới hơn cho Android N xem. Tớ đã dùng và thành công đó.

Bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác nhau với fastboot .fastboot –help.–wipe-and-use-fbe. Trên thiết bị được hỗ trợ, xóa dữ liệu người dùng và bộ nhớ cache, và kích hoạt mã hóa dựa trên tập tin.

Nhưng nó lại không kích hoạt được mã hóa file sau khi tớ thực hiện lệnh trên

Droid-lơ-mơ Đã trả lời vào Tháng Chín 11, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.