Làm thế nào để có thông báo email trên ứng dụng Outlook Android mới?

Ứng dụng Outlook Android mới có các email mới khi nó được gửi tới, nhưng không hiện thông báo cho email. Làm thế nào để bật thông báo email hả các cậu? Tớ không dùng Quick Filter.

 

Droid-biết-chút Đã hỏi vào Tháng Bảy 29, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Trong ứng dụng Outlook mới, cài đặt thông báo mặc định chỉ có Focused. Để có thể xem thông báo cho emails, bạn làm theo các bước sau:

  1. Mở ứng dụng Outlook Android phầnSettings
  2. Chọn tài khoản của bạn
  3. TrongMail Notifications, chọn All trong menu được thả xuống

 

Droid-biết-chút Đã trả lời vào Tháng Bảy 29, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.