Không có tùy chọn “Sensitive” trong thông báo của ứng dụng

Đã trả lời

Mình đang dùng Nexus 5, Android 5, đáng nhẽ máy mình phải có lựa chọn “Sensitive” như ảnh dưới, nhưng lại không có với tất cả các ứng dụng.

Không có tùy chọn

Mình có 1 mẫu màn hình khóa. Mọi thông báo khóa màn hình đều xuất hiện với 1 tiêu đề, và sau đó in nghiêng Contents hidden.

Có bạn nào biết cách tạo tùy chọn “Sensitive” cho các ứng dụng không thì chỉ mình với. Cảm ơn nhiều :)

Đã hỏi vào Tháng Bảy 16, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Mình đoán bạn chỉ đang nhìn thấy tùy chọn “Block” và “Priority” như trên ảnh chụp màn hình, mà không có “Sensitive”. Trong trường hợp này, mình có cách giúp bạn đây.

Trong phần cài đặt Sound & notification, có 1 tùy chọn là “ Khi điện thoại bị khóa” (“When device is locked”). Nếu nó được thiết lập để“Hiện tất cả nội dung thông báo”( “Show all notification content” )thì sẽ có tùy chọn “Sensitive”. Nếu nó là “Ẩn nội dung thông báo nhạy cảm” (“Hide sensitive notification content”) thì sẽ không có.

Thực ra mình nghĩ tùy chọn này vẫn chưa được định rõ. Theo cách hiểu của mình thì:

Nếu nó được thiết lập để “Hiển thị tất cả các nội dung thông báo” thì sau đó nội dung của thông báo sẽ được hiển thị trên màn hình khóa, trừ khi bạn cho rằng các thông báo của ứng dụng đó là nhạy cảm thì nó sẽ bị ẩn.

Nếu nó được thiết lập để “Ẩn nội dung thông báo nhạy cảm”, thì nó được giả định rằng tất cả các ứng dụng đều nhạy cảm, và sẽ không có nội dung thông báo nào được hiển thị (nhưng tiêu đề vẫn còn).

Nếu nó được thiết lập để “Không hiển thị tất cả thông báo”, thì  không có thông báo được hiển thị trên màn hình khóa.

Nói chung, “Khi điện thoại bị khóa” là một cài đặt tổng thể, và bạn có thể ghi đè cho các ứng dụng cá nhân được.

 

Đã trả lời vào Tháng Bảy 16, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.