Không có biểu tượng khóa xoay trong cài đặt nhanh trong Lollipop trên Nexus 5

Tui có đọc 1 vài bài đánh giá thì có nói Lollipop đi kèm với một biểu tượng khóa xoay mới trong cài đặt nhanh. Nhưng của tui không có

Không có biểu tượng khóa xoay trong cài đặt nhanh trong Lollipop trên Nexus 5

Làm thế nào để hiện ra nút khóa xoay hả các bạn?

Đã hỏi vào Tháng Bảy 16, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Vào settings-> accessibility-> kích hoạt AUTO ROTATE…. Kết quả chúng ta có nút khóa xoay trên màn hình thông báo nhé

Đã trả lời vào Tháng Bảy 16, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.