em muốn hỏi về root máy.

em muốn hỏi về root máy.

em muốn hỏi về root máy.

E tải root checker về bật lên thì nó báo android 5.1 nhưng trong máy và CPU Z điều là 6.0.như vậy có bị sao k ak

Đã hỏi vào Tháng Bảy 31, 2017 Tổng hợp.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.