Có thể cài đặt Android trên máy tính không?

Có thể cài đặt Android trên máy tính không hả các bác? Nếu có, làm thế nào để làm được?

 

Đã hỏi vào Tháng Tám 13, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể dùng Android được xây dựng bởi Android-x86.org nhưng mình không rõ dự án có còn hoạt động nữa không.

 

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn thử dùng Android, có lẽ bạn nên sử dụng 1 giả lập trên máy tính

Đã trả lời vào Tháng Tám 13, 2016
Bình luận

bạn thử  Bluestacks hoặc GenyMotion xem

Đã trả lời vào Tháng Tám 13, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.