Có thể cài đặt Android N ( Preview Version) trên Lenovo Moto G4 Plus mới không?

Đã có ai thử cài đặt cập nhật Android  N trên Moto G4 Plus chưa? Nếu đã cài đặt thành công, có thể hướng dẫn tớ quá trình cài đặt không?

Đã hỏi vào Tháng Chín 7, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Bạn không thể cài đặt 1 hệ điều hành trên 1 điện thoại không được hỗ trợ hệ điều hành đó. Nó sẽ khiến điện thoại hỏng hẳn luôn.

Tuy nhiên, có 1 Xposed module tên là Android N-ify sẽ khiến điện thoại bạn giống với Android N. Yêu cầu phải truy cập root nhé.

 

Đã trả lời vào Tháng Chín 7, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.