Có thể cài đặt Android N ( Preview Version) trên Lenovo Moto G4 Plus mới không?

Đã có ai thử cài đặt cập nhật Android  N trên Moto G4 Plus chưa? Nếu đã cài đặt thành công, có thể hướng dẫn tớ quá trình cài đặt không?

Droid-lơ-mơ Đã hỏi vào Tháng Chín 7, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Bạn không thể cài đặt 1 hệ điều hành trên 1 điện thoại không được hỗ trợ hệ điều hành đó. Nó sẽ khiến điện thoại hỏng hẳn luôn.

Tuy nhiên, có 1 Xposed module tên là Android N-ify sẽ khiến điện thoại bạn giống với Android N. Yêu cầu phải truy cập root nhé.

 

Droid-kinh-nghiệm Đã trả lời vào Tháng Chín 7, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.