Có cách nào để xem địa chỉ IP trên điện thoại không?

Đã trả lời

Tui muốn biết cách để xem địa chỉ IP trên điện thoại. VD: nếu tui dùng điện thoại qua Wifi, làm cách nào để biết địa chỉ IP nào là của điện thoại của tui?

Đã hỏi vào Tháng Tám 11, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Cách dễ nhất là vào WiFi Setting, chọn Menu > Advanced, nó sẽ hiện ra ở đó. Bạn cũng có thể cài 1 IP tĩnh nếu bạn muốn.

 

Cách nữa là quay số *#*#4636#*#* để mở menu Testing. Sau đó nhấn vào phần WiFi information, và xem trong WiFi Status

Đã trả lời vào Tháng Tám 11, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.