Có cách nào để xem địa chỉ IP trên điện thoại không?

Đã trả lời

Tui muốn biết cách để xem địa chỉ IP trên điện thoại. VD: nếu tui dùng điện thoại qua Wifi, làm cách nào để biết địa chỉ IP nào là của điện thoại của tui?

Droid-biết-chút Đã hỏi vào Tháng Tám 11, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Cách dễ nhất là vào WiFi Setting, chọn Menu > Advanced, nó sẽ hiện ra ở đó. Bạn cũng có thể cài 1 IP tĩnh nếu bạn muốn.

 

Cách nữa là quay số *#*#4636#*#* để mở menu Testing. Sau đó nhấn vào phần WiFi information, và xem trong WiFi Status

Droid-biết-chút Đã trả lời vào Tháng Tám 11, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.