Có cách nào cải thiện âm thanh của Samsung Galaxy S6

Đã trả lời

Tình hình là mình mới mua Samsung Galaxy S6 ( Android 5.1.1). Nhưng mà chất lượng âm thanh quá kém, tiếng nghe cứ bị ríu rít vào nhau với loảng xoảng như kim loại ấy, gây khó chịu cho tai. Lúc đầu thì mình tưởng mỗi máy mình bị vậy thôi nhưng tham khảo thêm thấy nhiều người cũng bị thế.

Các bạn cho mình hỏi có cách nào cải thiện chất lượng âm thanh không? Kiểu như cài equalizer thường xuyên hay cập nhật firmware ấy?

Đã hỏi vào Tháng Bảy 11, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Mình vừa cập nhật lên Android 6.0.1 và vấn đề âm thanh đã không còn nữa rồi.

Đã trả lời vào Tháng Bảy 11, 2016
Bình luận

Nếu bạn chịu mất bảo hành thì bạn tốt nhất nên root lại máy và cài đặt hạt nhân tùy chỉnh, cái này sẽ giúp tinh chỉnh hơn để cải thiện chất lượng âm thanh nhé.

Đã trả lời vào Tháng Bảy 11, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.