Cài đặt lại hộp thoại yêu cầu cấp phép quyền trên Marshmallow

Tớ đang thử các ứng dụng Android và cố đảm bảo tất cả các quyền đều được xử lí 1 cách chính xác. Tớ chẳng may ấn nhầm vào “Never ask again” của 1 yêu cầu  cấp phép và giờ nó không hỏi lại nữa

Tớ đã thử Settings – Apps – Re set App Preferences, nhưng không được.

Vậy có ai biết làm thế nào để cài đặt lại sao cho hộp thoại yêu cầu cấp phép quay lại lần nữa không?

Droid-lơ-mơ Đã hỏi vào Tháng Tám 8, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Bạn cần phải cấp phép quyên 1 cách thủ công trên từng ứng dụng riêng biệt để cài đặt lại hộp thoại yêu cầu cấp phép quyền

  1. Mở App info (Settings – Apps – [tên ứng dụng])
  2. Chọn Permission
  3. Kích hoạt lại quyền mà bạn đã từ chối bằng “ Never ask again”
  4. Vô hiệu hóa nó lại lần nữa, lưu ý rằng trong khoảng thời gian này, ứng dụng sẽ yêu cầu cấp phép lần nữa nếu cần

 

Droid-biết-chút Đã trả lời vào Tháng Tám 8, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.