Cách vô hiệu hóa mật khẩu khóa màn hình trong Lollipop

Mình vừa kích hoạt mật khẩu bảo vệ trên màn hình khóa của Nexus 5 Lollipop

Cách vô hiệu hóa mật khẩu khóa màn hình trong Lollipop

Sau khi kích hoạt mật khẩu, mình không thể hủy đi được. Có ai biết có cách nào để quay lại None hoặc Swipe không

Droid-lơ-mơ Đã hỏi vào Tháng Bảy 15, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Mình làm như sau:

Settings -> Security -> Deactivate Administrators . Tắt bất cứ cái gì được liệt kê.

Settings -> Security -> Clear credentials

Droid-kinh-nghiệm Đã trả lời vào Tháng Bảy 15, 2016
Bình luận

Bạn chỉ cần xóa thông tin bảo mật của bạn trong security và nó sẽ tự động cho phép bạn loại bỏ màn hình khóa trong 5.0

Droid-biết-chút Đã trả lời vào Tháng Bảy 15, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.