Biểu tượng lạ ở thanh trạng thái (Samsung Galaxy S6, Android 5.1.1)

Có bạn nào biết đây là biểu tượng gì ko? Với làm thế nào để xóa đi bây giờ?

Biểu tượng lạ ở thanh trạng thái (Samsung Galaxy S6, Android 5.1.1)

Mình không hề thiết lập để kích hoạt nó mà cũng không tìm được biểu tượng này online. Lúc đầu thì mình đoán là VoLTE hoặc VoIP hoặc WiFi calling, nhưng mình không có bất kì cái nào ở trên trong điện thoại.

Cái biểu tượng này không hề biến mất, trừ khi mình tắt WiFi. Ảnh chụp màn hình với thông báo của mình đây:

Biểu tượng lạ ở thanh trạng thái (Samsung Galaxy S6, Android 5.1.1)


Biểu tượng lạ ở thanh trạng thái (Samsung Galaxy S6, Android 5.1.1)

Còn đây là phần Call Setting của điện thoại. Điện thoại không hề có ‘Wi-Fi Calling’, mà đáng nhẽ trên mạng nói là nó ở sau Vibrate

Biểu tượng lạ ở thanh trạng thái (Samsung Galaxy S6, Android 5.1.1)

Còn đây là lúc tìm ‘ Wi-Fi’trong phần cài đặt. Không hề có phần gọi điện nhé

Biểu tượng lạ ở thanh trạng thái (Samsung Galaxy S6, Android 5.1.1)

Đã hỏi vào Tháng Bảy 12, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Cái biểu tượng trên biểu thị có thể sử dụng các cuộc gọi bẳng Wifi nếu tín hiệu tốt nhé
Nó cho thấy điện thoại của bạn có thể thiết lập 1 cuộc gọi Wifi. Cái này là tính năng mới giúp bạn có chất lượng cuộc gọi tốt nhất. Kiểu bạn đang ở trong nhà chẳng hạn, khiến điện thoại không có tín hiệu tốt thì nó sẽ sử dụng mạng Wifi để gọi thay cho mạng di động.

Đã trả lời vào Tháng Bảy 12, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.